ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

1) Κατασκευές σύγχρονων μεταλλικών θερμοκηπίων

2) Κατασκευές μικτού τύπου(ξύλο-χάλυβα) θερμοκηπίων

3) Κατασκευές ξύλινων θερμοκηπίων

4) Εξοπλισμοί θερμοκηπίων

5) Μεταλλικά κτίρια

 

 

6) Πριστήριο ξυλείας με κοπή κορμών δέντρου και σε ειδικές διαστάσεις

7) Εμποτιστήριο ξυλείας με κενό και πίεση

8) Εμπόριο ξυλείας