ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
M E T A L W O O D

 


 

Ο συγκεκριμένος τύπος θερμοκηπίου κατασκευάστηκε πρώτη φορά στον Μαραθώνα Αττικής και προσαρμόστηκε στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Αποτελείται από ξύλο και χάλυβα και είναι πολύ ανθεκτικό στις χιονοπτώσεις και τις ανεμοπιέσεις. Το κύριο πλεονέκτημα του έναντι του μεταλλικού θερμοκηπίου είναι η διαφορά θερμοκρασίας εντός της μονάδας όπως επίσης και η χαμηλότερη τιμή κατασκευής.