ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
M E T A L W O O D

 


 

 

Με μεσαίο στύλο (2,5x3)m και ύψος απο 3 έως 5 μέτρα.

Με μεσαίο στύλο (3x3)m και ύψος απο 3 έως 4 μέτρα.

Με μεσαίο στύλο (2,5x4) και ύψος απο 3 έως 5 μέτρα.

Με άνοιγμα ψαλιδιού 4,80m και ύψος απο 3 έως 5 μέτρα.

Με άνοιγμα ψαλιδιού 5m   και ύψος απο 3 έως 5 μέτρα.

Με άνοιγμα ψαλιδιού 6,40m   και ύψος απο 3 έως 5 μέτρα.

Με άνοιγμα ψαλιδιού 7m  και ύψος απο 3 έως 5 μέτρα.

Πρωτοποριακός τύπος νέας τεχνολογίας με άνοιγμα ψαλιδιού 12,80m, με κοιλοδοκούς και ύψος υδρορροής 5,10m.

 


Οι παραπάνω τύποι είναι πιστοποιημένοι από το υπουργείο Γεωργίας με έγκριση τύπου και υπάγονται στα σχέδια βελτίωσης και στον αναπτυξιακο νόμο.